SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Aurangabad Society2271978
Dr. Laxmi Rachkonda
President
The Aurangabad Obst & Gyn Society,
103, Sai Womens Hospital,
Shreynagar, Aurangabad – 431005,
Maharashtra.
Email: laxmi.yamajala@gmail.com
 Dr. Jayashree Jadhav
Hon. Secretary,
The Aurangabad Obst & Gyn Society
“Shripad Hospital”, Plot No.9, N-9, B-Sector,
Yashwant Co-Op. Hsg. Society, Near Sonamata School,
CIDCO, Aurangabad – 431001, Maharashtra
Email : drharsh.jadhav@gmail.com / aurangabadobgynsociety@gmail.com