SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Bhagalpur Society941985

Dr. Kiran Singh
President
Bhagalpur Obst & Gyn Society
Arogya Niketan,
Central Jail Road, Tilkamanjhi,
Bhagalpur – 812001, Bihar

 

Dr. Seema Singh
Hon. Secretary,
Bhagalpur Obst & Gyn Society,
C/o Dr. Mani Bhushan, Amulya Sewa Sadan, Masakchak,
Bhagalpur – 812001, Bihar
.
E-mail: seemasinghbanti@gmail.com