SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Gorakhpur Societies1189th September, 1989
Dr. Surheeta Kareem
President
Gorakhpur Obst & Gyn Society
Star Hospital, Vindhyavasini Nagar, Bank Road,
Gorakhpur – 273001, Uttar Pradesh

Email : surheetakareem@yahoo.com
 Dr. Babita Shukla
Hon. Secretary
Gorakhpur Obst & Gyn Society,
Shukla Hospital,Hanuman Mandir Road,
Betiahata, Gorakhpur – 273001, Uttar Pradesh
Email:- dr.babitashukla_123@yahoo.com