SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Haldwani Societies6421st September, 2008

Dr. Aprajita Rawal
President
Haldwani Obst & Gyn Society
Anarjun Nursing Home, Kaladhungi Road
Haldwani, Nainital – 263139, Uttarakhand
E-mail:

 

Dr. Shraddha Pradhan Sayana
Hon. Secretary
Haldwani Obst & Gyn. Society
Sambhavi Hospital & Research Centre,
Near Bank of Baroda,
Mukhani Crossing, Kaladhungi Road,
Haldwani – 263139, Uttarakhand,
E-mail : shraddha.pradhan28@gmail.com