SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Jaipur Societies4641969
Dr. B. S. Meena
President
Jaipur Obst&Gyn Society
E-5, Sarswati Nagar, Jawahar Nagar Circle,
Sawaigatore, Jaipur – 302003, Rajasthan
E-mail: jogssecretary@gmail.com
 Dr. Pushpa Nagar
Hon. Secretary
Jaipur Obst. & Gyn. Society
B-442, Sector – 2, Roshan Marg,
Chitrakoot, Vaishali Nagar,
Jaipur – 302021, Rajasthan.
E-mail: jogssecretary@gmail.com