SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Jaipur Societies4641969

Dr. Suman Mittal
President
Jaipur Obst & Gyn Society
4 Ya 20, Jawahar Nagar,
Jaipur-302004.
E-mail: jogssecretary@gmail.com

 

Dr. Reena Pant
Hon. Secretary
Jaipur Obst & Gyn Society
118/260, Shipra Path,
Mansarovar,
Jaipur– 302020, Rajasthan.
E-mail: jogssecretary@gmail.com