SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Karad Society781994
Dr. Savita Mohite
President
Karad Obst& Gyn Society
Mohite Aarogya Seva Hospital,
459, Shaniwar Peth, Karad – 415110,
Dist Satara, Maharashtra
E-mail : savitamohite@hotmail.com
 Dr. Padmaja Havle
Hon. Secretary,
Karad Obst & Gyn Society,
Havle Hospital,
Guruwar Peth, Karad, Dist-Sangli
E-mail: padmaja0909@gmail.com