SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Nashik Society2471977
Dr. Vikas Gorhe
President,
Nashik Obst & Gyn Society
C/o. Samarthsai Maternity Surgical Hospital,
Plot No.1, Khodenagar, Besides Ashoka School,
Pakhal Road, Wadala Shivar,
Nashik – 422006, MS.
E-mail: vgvikassamarth@gmail.com
 Dr. Varsha Lahade
Hon Secretary,
Nashik Obst. & Gyn. Society,
Prayag Hospital, Snehanagar Bus Stop,
Mahsrul, Dindori Road,
Nashik – 422003,
Maharashtra
E-mail : drvarshu25@gmail.com