SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Shimoga Society861998

Dr. Shanta Shekar
President
Shimoga Obst & Gyn Society
Shantha Nursing Home, Llr Road,
Durgigudi, Shimoga – 577201, Karnataka.
E-mail : shantashekar.2010@gmail.com

 

Dr. Sandhya S. S.
Hon Secretary
Shimoga Obst. & Gyn. Society
C/o Dr. C. Sadashivappa, Ch. No.122,
Santhosha, Nilaya, 2nd Stage, Vinobanagar,
Shimoga – 577425, Karnataka.

E-mail : sandhyasadashivappa@gmail.com