SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Yavatmal Society6528th September, 2003

Dr. Girish Mane
President
Yavatmal Obst & Gyn Society
Mane Hospital, Datta Chowk,
Yavatmal – 445001, Maharashtra
Email:- drgrmane@gmail.com

 

Dr. Harshlata Gaynar
Hon. Secretary
Yavatmal Obst & Gyn Society
31, Shastri Nagar, Shire lay out ,
Behind Date Callege,
Yavatmal – 445001, Maharashtra
Email : harshlata.gaynan@gmail.com