SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Raigad Society  
Dr. Prakash Patil
President
Raigad Obst & Gyn Society
Lifeline Hospital, Amit Apartment,
Line Ali, Shivaji Road, Opp. S. T. Bus Stand,
Panvel, Navi Mumbai,
Navi Mumbai – 410206, Maharshtra.
Email : pspllh@gmail.com
 Dr. Kalpana Devane
Secretary
Raigad Obst & Gyn Society
Varad Hospital, Plot 3E, Sector 10,
Khanda Colony, New Panvel,
Navi Mumbai – 410206, Maharashtra.
Email : kalpana_devane@yahoo.com