SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Karad Society781994
Dr. Prakash Shinde
President
Karad Obst. & Gyn. Society
“Pratikash” Near Ganesh Mangal Karyalay,
Vishramnagar, Malkapur,
Karad – 415110, Maharashtra
E-mail : dr.psshinde@gmail.com
 Dr. Ismail Mulla
Secretary
Karad Obst. & Gyn. Society
Flat No.4, 2nd Floor, Koyana
apartment, M.O. Quarters, Cottage
Hospital, Karad – 415110, Maharashtra.
E-mail: mulladr.ismail@gmail.com