Societies Total members Date / Year of affiliation
Karimnagar Society 157 28th September, 2003
Dr. Bharathi Vijaya
President
Karimnagar Obst & Gyn Society.
Address : C/O. Sainath reddy hospital,
Markandeya colony, godavari khani,
Karimnagar – 505209, Telangana
Email ID : vijayabharathi102@gmail.com
  Dr. Enjamoori Nayani
Secretary
Karimnagar Obst & Gyn Society.
Address : sri sai life line hospital, opp.Court,
Karimnagar – 505001, Telangana
Email ID : dr.nayani@gmail.com