Societies Total members Date / Year of affiliation
Nashik Society 345 1977
Dr. Gauri Karandikar
President
Nashik Obst & Gyn Society
Address : Patil Pearl B” Govind Nagar”
Behind Prakash Petrol, Pump Mumbai-Agra Road,
Nashik – 422009, Maharashtra
Email ID : [email protected] / [email protected]
[email protected]
  Dr. Mayuri Devikumar Kelkar
Secretary
Nashik Obst & Gyn Society
Address : D 1002 Anmol S Nayantara City,
1 Tidke Colony, Opp Rugved Hall,
Nashik – 422008, Maharashtra
Email ID : [email protected] / [email protected]