SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Raichur Society4720th September, 1997
Dr. Shreelatha Patil
President
Raichur Obst. & Gyn. Society
Sri Sharana Basaveshwara Nursing Home,
Old Canara Bank, City Talkies Road,
Raichur – 584101, Karnataka
shreelathakamath71@gmail.com
 Dr. Jayaprakash B. Patil
Secretary
Raichur Obst. & Gyn. Society
Bettadur Hospital, Bangi Kunta,
Raichur – 584123, Karnataka
Email : jp.13377@gmail.com