SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Saharanpur Society503rd September, 1993
Dr. Vinita Malhotra
President
Saharanpur Obst & Gyn Society
Shanti Surgical & Maternity Centre,
Prakashpuram, Saharanpur,
Saharanpur – 247001,
Uttar Pradesh
Email : rajvini_68@yahoo.com
 Dr. Anushree Mittal Pande
Secretary
Saharanpur Obst & Gyn Society
Pande Multispeciality Hospital,
Near Hasanpur Chungi, Delhi Road,
Saharanpur, Saharanpur – 247001,
Uttar Pradesh
Email : anushree.mittal02@gmail.com