SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Ujjain Society672005

Dr. Manju Rathi
President
Ujjain Obst&Gyn Society
12, Subhash Nagar,
Ujjain – 456010, Madhya Pradesh 
E-mail : manjuharshi18@gmail.com

 

Dr. Mona Gupta
Hon. Secretary
Ujjain Obst&Gyn Society
D2/1 Dhanwantri Nagar,
Behind Treasure Bazzar,
Ujjain – 456010, M.P.
Email:- drmona05@gmail.com