SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Yamuna Nagar Society3830th September, 2007
Dr. Anuradha Chaudhary
President
Yamuna Nagar Obst. & Gyn. Society
Janak Hospital, Yamuna Nagar Road,
Jagadhri – 135001, Haryana 

E-mail :  presidentyogs@gmail.com / anuradhajanak@gmail.com,
 Dr. Deepa Mittal
Hon. Secretary
Yamuna Nagar Obst. & Gyn. Society
Ankur Hospital, Near St. Thomas School,
Civil Lines, Jagadhari,
Yamuna Nagar – 135001, Haryana

E-mail : secretaryyogs@gmail.com / ankur81726@yahoo.co.in