SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Hisar Societies681st February, 2014

Dr. Pushpa Bansal
President
Hisar Obs. & Gyn. Society
Bansal Nursing Home, Near Railway Phatak,
Adarsh Nagar,
Hisar – 125001.
Email :- nareshkhanna79@yahoo.com

 

Dr. Pooja Dhir Bhayana
Hon. Secretary
Hisar Obst. & Gyn. Society
94, Green Park,
Hisar – 125001
Email :- pooja.bhayana@novaivifertility.com