SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Saharanpur Society503rd September, 1993

Dr. Ritu Jain
President
Saharanpur Obst& Gyn. Society
Near Chawdhri Charan Singh Chowk,
Bajoria Road,
Saharanpur – 247 001.
Email:-

 

Dr.  Aishwarya Sharma
Hon. Secretary,
Saharanpur Obst. & Gyn. Society
Inregrity Hospital, Near Pine Hall School,
HasanpurChungi, Delhi Road,
Saharanpur – 247 001.
Email: aishwaryavashishtha@gmail.com