SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Aurangabad Society2271978
Dr. Varsha Deshmukh
President
Aurangabad Obst. & Gyn. Society
Plot No.120,  Samarth Nagar,
Aurangabad, Aurangabad – 431005, Maharashtra
E-mail : deshmukhvl@yahoo.com
 Dr. Manisha G. Pathrikar
Secretary
Aurangabad Obst. & Gyn. Society
“Anantshree Hospital, Shreenath Complex,
Sahakar Nagar, Beside Bank of Baroda, Dargha Road,
Aurangabad – 431001, Maharashtra
E-mail : dr.manishakakade77@gmail.com / aurangabadobgynsociety@gmail.com